Liên hệ

ADEL VIỆT NAM

Địa chỉ: 158 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04) 3734 6996 Fax: (04) 3734 6833

Ms Le Kim Anh. Tel: 0913.584.585

Website: www.adel.com.vn

 

Email: kimanh@adel.com.vn hoặc kimanh.adel@gmail.com